Vážený pane Hladíku, Vážený pane Kerndle, Vážená paní primátorko Vaňková.

Dostala se mi vašimi jmény odpověď na petici za "Změna lokality záchytného parkoviště Purkyňova mimo obytné zóny". Je mi velmi líto, že lidé na vašich pozicích nepochopili, že mi to parkoviště chceme taky, ale místo 700m doprava, 700m doleva. Na mnohem smysluplnější lokalitě, kdy navíc víme, že alternativní lokality vůbec nebyly prozkoumány. Vaše odovědi jsou pohrdání obyvatelstvem dané lokality, zvláště pak v okamžiku, kdy reklamy na magistrát hlasají vice zeleně, čistší vzduch a o 30% spokojeněších obyvatel.
Navíc je zcela zřejmé, že se jedná o politický tlak ODS + KDU-ČSL, neboť volení zastupitelé ostatních stran alespoň předstírají snahu ostatní lokality řádně prověřit, a chtějí zamezit likvidaci vzrostlé zeleně. Nám, politicky slepým lidem, se zdá, že chcete jednoduše zanechat stopu, bez ohledu na smysluplnopst počínání.

Největší chybou vašeho návrhu je dostupnost MHD. Pravděpodobně jste nemohli nají hůře dostupné místo. Na nejbližší MHD je to 700M, a kolem jezdí pouze tramvaj č.12. Tramvaj č.12 je již niní zcela přetíženam a neexistuje možnost jejího rozšíření. Na odboru dopravy vám to každý úředník potvrdí. Pokud počítáte s linkou 32, pak těžko říci jestli to někdy může vzhledem k její trase a četnosti fungovat. Překvapivě není přiliš využívána ani během fotbalu. Na další stěžejní spoje, tedy autobusy 84/44/53, je již nutné dojet s přestupem.
Součastná konečná linky č12 v technologickém parku, jejíž okolí navrhujeme, je zato již niní dopravním uzlem, který nejen že se samovolně rozrůstá, ale má i potenciál pro cílené rozšíření - například tam může přímo jezdit 84/44. 53 tam již jezdí. Pokud by parkoviště bylo součástí vozovny Medlánky, která se niní plánuje rozšířit až k cestě do Medlánek, pak by mohl být dokonce přímý přestup na koleje tramvajové linky č1. Na sever od Hradecké prostě možnost pro růst je, na purkyňove ne.

Další praktickou chybou je samotná dostupnost osobními auty. Z Purkyňové, ve směru do města, v součastnosti nelze vybudovat odpočovací pruh. Vykácíte alej? Posune za miliony koleje? Možná by bylo lepší za ty miliony udělat podzemní parkování pod nově schválenými *tráninkovými* halami pro areál Vodova 108. Potom byste již nemuseli tvrdit, že se jedná o parkoviště pro halu - neb to by bylo vyřešeno. A mohl by vzniknout pořádný P+R pro přezpolní v technologickém parku.
Ve zprávě je uvedeno, že do brna přijede 150 000 aut denně. Opravdu si myslíte, že parkovací dům uprostřed zástavby, pro pouhýc 600 aut něčemu pomůže? Vy potřebujete parkovací dům pro mnohem více aut, mnohem dále od zástavby. Navíc pro všechny sportvoní akce, pro které má hala dostatečnou sportovní kapacitu, je kapacita parkování zcela dostatečná. A, jelikož tvrdíte "MHD nadevše", tak myslím že necchete podpořit aby se k hale více jezdilo auty. Nebo snad ano? Minimálně diváci by neměli být podporováni v dojezdu autem. A sportovci většinou přijíždí autobusy...

Představte si nyní, že i když posunete koleje, tak z primárního sjezdu k tomuto parkovišti z Hradecké u technlogického muzea, se musí 2x odbočit doleva, dvakrát přez koleje, a navíc přez semafor. Myslím že si ten kolaps umíte představit. Samzožejmě toto se rozkřikne, takže se začne sjíždět ke Královopolské. Tam jsou semafory dva, ale aspoň odpadá to odpočení vlevo. Ovšem auto musí projet přez Skácelovou a Purkyňovu, což jsou hustě obydlená místa. Nejhorší ze všeho nastane, pokd bude tento parkovací dům, nebo parkování u Královopolského nádraží plný. Pak se auta vydají pátrat do uliček mezi Palackou a Purkyňovou. A když ne do uliček, tak skrze ně. Opravdu tam ty auta chcete nalákat?
V případě parkovacích domů v Technoparku všechny tyto problémy odpadají. Ve smyčce sjezdu se dá navíc jednoduše vytvořit vjezd podjezdem, čili budou pokryty oba směry zcela bez křížení.

Argumentů proti je oravdu sousta, a pro velmi málo.  Naopak pro lokality v rámci TP je spousta argumentů pro, a téměř žádný proti. Halvně tamnebydlí nikdo, komu svím parkoviětěm zničíte život - https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/argumenty


"lokalit v okolí mimoúrovňové křižovatky Hradecká, která přivádí dopravu ze směru od Svitav bylo prověřováno Více,"
Nebylo. Nepodařilo se nám je nikde dohledat. Dodejte prosím studie, ze kterých bude jasné proč je Purkyňova lepší.

" nicméně s ohledem na majetkoprávní vypořádání,"
Prosím, nevymluvejte se na to. Pozemků v technologickém parku máte dostatek:  https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/cuzak2.png 
Navíc víme, že tam běží zrychlené jednání, aby se ohlo začít se stavou vozovny.

" dopravní napojení na MHD, efektivitu využití parkovacího domu a!
Viz výše. Vybrali jste z dosupných lokalit nejhůře dostupnou.  Můžete uvést studii která dokáže, že parkoviště v tehcnoparku jsou hůře dostupná?

"další připravované projekty"
Aha, tak odtud vítr vane. Můžete se prosím podělit jaké další projekty to jsou? Známé jsou dvě nové *tréninkové* haly. Budiž. Dále se plánuje zásobování fotbalového stadionu. Dle všeho co jsem viděl, bezhohlednější návrh než zásobování po červinkové ani snad nelze vymyslet

"byla zvolena právě lokalita vedle zahrádek na ulici Purkyňova."
Ano, aby se urychlil jejich zánik. Opravdu si mylíte že vedle parkovacího domu bude někdo hspodařit? Do pěti let tam již zahrádky nebudou,a do desti se to prodá developerům. Alespoň tak to vidí prostí lidé. Až takovou máte nedůvěru.

"Jedna z prověřovaných oblastí byla i plocha u smyčky MHD v Technologickém parku"
nebyla. Prosímpodejkte důkaz, nedaří se nám to opravdu najít.

"Posunutí parkoviště ke smyčce u vozovny DPMB by však znemožnilo připravované rozšíření vozovny"
Ty pozemky u vozovny jsou obrovské. Toto není validní argument. NAvíc parkovacídům klidně může být soušástí vozovny. Podělíte se o náklady, a pro všechny z toho budou jen výhody. Zvášt by to znamenalo extrémní flexibilitu pro MHD.

"a tedy by bránilo dalšímu rozvoji kvalitní MHD v Brně."
Více MHD neznamená lepší. Prakticky si zde protiřečíte, když ho posouváte někam, kde jeMHD již nerozšiřitelné, a navíc velmi limitně dostupné.

"Další nevýhodou odsunu je, že by parkovací dům vykonával pouze funkci parkoviště P+R a neulevil by místním obyvatelům v době sportovních nebo jiných akci v okolí"
Toto není pravda. Primární funkcí by mělo zůstat P+R, i když po setkání na Semlas eje jasné že to již není z nějakého důvodu pravda. Neohánějte se prosím sportovními akcemi na Hale Vodova, když o nich  nic nevíte. Pro rezidenty má parkoviště identickou dostupnost jako technologický park. Na masové akce na Stadionu Srbská to parkoviště nikdy satčit nebude, pouze způsobíte že tam všichni přijedou, zjistí že je plno, a pojeodu dál, a budou se tammotat více než teď.

"místění parkovacího domu v dané lokalitě je tedy unikátní nejen v podmínkách příznivých pro koncept P+R, ale rovněž ve skutečnosti, že díky přilehlé zástavbě může sloužit i jiným účelům. Parkovací dům s kapacitou cca 450 mist bude zároveň zajišťovat obsluhu sportovních akcí v blízkém sportovním areálu Vodova nebo jej budou moci využívat rezidenti. "
Argumentováno výše.

"Parkovací dům je umístěn v blízkosti plochy zahrádek, a narušuje tedy stávající zeleň v co nejmenší míře. Předpokládá se, že parkovací dům bude respektovat stávající zeleň a rovněž bude"

Ano a tím způsobí jejich zánik, a časem zánik celé zelně. Mšsto Brno avizuje, že bojuje proti změnám klimatu. toto je krok proti všemu co sliujete, a lidé to vědí. Lidé se již o sovji budoucnost bojí.

"snaha začlenit zeleň i do jeho opláštění po vzoru obdobných staveb v zahraničí."
takže zničíte 100 stromů (v lokalitě je jich přez 200, ač vám pán z Brněnských Komunikací tvrdí něco jiného), jen proto abyste vysadili psí víno, které se byde pos těnách tvářit zeleně. V zahraničí pdobné stavby opravdu najdete, alečímvíce na "západ" pojedete, tím více najdete stopy, že tyto stavby byly chyba. Tyto stavby patří velmi daleko za město, a jejich spojení z městem je pak to oč běží. Pouze problém delgujete další generaci, asoučasné generaci přitížíte.

"V současnosti probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, které navazuje na studii proveditelnosti. V rámci těchto stupňů jsou prověřovaná všechny aspekty výstavby parkovacího domu včetně kapacitních posouzení křižovatek. Rovněž je s Dopravním podnikem města Brna konzultováno napojení na MHD a případný nárůst cestujících."
Děkujeme. Můžete prosím požádat i o studie parkovacích domů v technologickém parku? Ať je zřejmé proč jsou lepší? Také věřím, že budete úředníkůmnaslouchat, až vám řeknou že je to ze strany MHD a křižovatek naprostá pitomost.


"Nioméně je nutné podotknout, že parkoviště P+R i další hromadné parkovací kapacity je nutné řešit s ohledem na vzrůstající automobilizaci."
Zodpovězdno výše, POtřebujete umístit 150 000 aut *před* Brno. Tak tedy proč cpete 500 aut *do* Brna

"Výstavba parkovišť na okrajích Brna společně s regulací parkování pomocí oblastí placeného stání (modré zóny) přinese přetíženým částem Brna velké odlehčení v dopravě. Diky tomu, že vozidla nebudou zajíždět do zpoplatněného centra, klesne dopravní zátěž na komunikacích, sníží se množství emisí, zvýší se bezpečnost dopravy, bude zabezpečena lepší obrátkovost na parkovacích stáních apod."
S tímto souhlasím, ale opravdu je potřeba obětovat 3000 rezidentů?
Žádáme, aby se stavba parkoviště odložila, než budou v dané lokalitě modré zóny existovat. Jejich cílem je odnaučit nerezidenty jezdit do města autem.  Tímto prkovištěm je pozvete k nám domů, a to doslova. Takže v dané lokalitě se co víše píšete, kuli tomuto parkovišti zhorší.

"Pokud se jedná konkrétně o parkoviště P+R na ulici Purkyňova, je pro jeho správné fungování klíčové napojení na kapacitní pozemní komunikaci, což ulice Hradecká bezesporu je, a dále napojení na kapacitní MHD, což v dané lokalitě splňuje napojení na tramvajovou linku č. 12, která nabízí velkou kapacitu pro převoz osob do centra města"
Plně odovězeno výše. S těmito podmínkami jste horší lokalitu snad již ani vybrat nemohli.


"Umistění parkovacího domu v dané lokalitě je unikátní nejen v podmínkách příznivých pro koncept P+R,
ale rovněž ve skutečnosti, že díky přilehlé zástavbě může sloužit i jiným účelům. Parkovací dům s kapacitou
cca 450 míst bude zároveň zajišťovat obsluhu sportovních akcí v blízkém sportovním areálu Vodova nebo jej
budou moci využívat rezidenti, Parkovací dům je umístěn v blízkosti plochy zahrádek, a narušuje tedy stávající
zeleň v co nejmenší míře. Předpokládá se, že parkovací dům bude respektovat stávající zeleň a rovněž bude
snaha začlenit zeleň i do jeho opláštění po vzoru obdobných staveb v zahraničí
V zájmové lokalitě byly prověřovány i jiné možnosti umístění parkovacího domu s ohledem na pozemky a s
dobrou dopravní dostupností. Jedna z prověřovaných oblastí byla i plocha u smyčky MHD v Technologickém
parku. Posunutí parkoviště ke smyčce u vozovny DPMB by však znemožnilo připravované rozšíření vozovny,
atedy by bránilo dalšímu rozvoji kvalitní MHD v Brně. Další nevýhodou odsunu je, že by parkovací dům
vykonával pouze funkci parkoviště P+R a neulevil by místním obyvatelům v době sportovních nebo jiných akcí
vokolí."

Opravdu musí Judr. Krendl a magistr Hladík od sebe opisovat? Toto je nejen podobné, ale dokonce identické:
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/0247847-odpoved-Volanek.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/321666_odpoved_Vanek_neprevzato.pdf
Nebo vám tu odpověď psala jen stejná osoba, a jen nahradial halvičku a přehodila odstavce?  Člověk by od radních čekal více. Ale jelikož tlačíte nesmylný parkovací dům doslova přez mrtvoly, pak je asi vše vpořádku.

Za signatáře petice o téměř 600 hlasech,
  Mgr. Vaněk Jiří