https://tinyurl.com/emhd666

https://tinyurl.com/emhd666

Podnět na elektrifikaci koridoru Veslařská-Hlavní-Královopolská-Slovanské náměstí po existujících trolejích - průvodka

https://tinyurl.com/emhd666

Vážení spoluobčané,

Jsme skupina lidí, kteří léty života v Kr.Poli a Komíně došli k závěru, že autobusové MHD, tak jak je již léta vedeno skrze koridor Veslařská-Hlavní-Královopolská-Slovanské náměstí je neúnosná. Často jezdí spoje tak plné, že se nedá nastoupit, jindy opakovaně prázdné pouze proto, že se DPMB nevyplatí je dočasně stáhnout nebo nahradit za menší či elektrické vozy. Vlivem zpoždění způsobeným mimo "náš" koridor navíc jezdí ve skupinách s dalšími linkami a pak dlouho nic nejede. Jedinou odpovědí, kterou pro nás zodpovědní činitelé mají je, posilování spojů, které ale činí život v koridoru více a více nesnesitelný.

Město se nezadržitelně rozrůstá, ale k transformaci linek nedochází. A my jsme se začali děsit, kdy bude zneužita další linka jako byla zneužita linka 53 (viz dokument https://tinyurl.com/pmhd3), nebo kdy dojde k dalšímu zesílení linky 84/44. Navíc ruku v ruce jdoucí se zúžením ulic, zvýšením budov, a likvidací již tak sporé zeleně.

Nejde nám o omezení dostupnosti dotčených čtvrtí, ale primárně o elektrifikaci - jež je dotovatelná z EU - a o rozlišení příjezdů/odjezdů do/z čtvrtí od pouhých průjezdů čtvrtěmi. Zároveň se snažíme reevaluovat cíle cestujících právě vzhledem k vývoji města.

O problému pojednává dokument https://tinyurl.com/pmhd3 , který rozebírá následky předimenzované MHD poháněné spalovacími motory (včetně přeceňovaného CNG) a rozebírá možné alternativní trasy/způsoby pro převoz cestujících. Hlavní myšlenkou je delegovat autobusy 44,84,53 a 67 na městský okruh a skrze koridor vést dvě nové trolejbusové linky. Ideálně by na (nyní rekonstruovaném) městském okruhu vznikly nové zastávky. Ve výsledku by mělo dojít ke zefektivnění, vozidel MHD na koridoru ubýt, a zátěž se rozvolnit.

Váš názor s jednotlivými trasami a variantamy můžete vyjádřit v tomto dotazníku: https://tinyurl.com/pmhd3dot (prosíme o vyplnění!) . Tento je nedílnou součástí podání dokumentu https://tinyurl.com/pmhd3 na jednotlivé radnice a na odbor dopravy magistrátu města Brna. Jakoukoliv kritiku, případně podporu, můžete napsat také na naši sdílenou adresu mhdkrpole@email.cz.

Odbor dopravy Magistrátu města Brna se změnami sympatizuje, a vznikly již částečně s jeho vlivem a dopomocí, ale není schopen je inicializovat, neboť se jedná o věc politickou. Proto vznikly také následující čtyři petice:

Prosíme vyplňte také výše zmínený dotazník: https://tinyurl.com/pmhd3dot.

Pokud s myšlenkou souhlasíte, prosím, přidejte podpis a dejte vědět známým. Petice je slabý prostředek, ale někde se začít musí - a DPMB bude pohnut pouze stovkami hlasů. Pokud máte pochyby či náměty, neváhejte napsat do ankety, do petice nebo na email mhdkrpole@email.cz. Jakákoliv kritika je vítána, ale obavy ze soustavného zesilování MHD na úkor reorganizace se již naplňují - zúžené nájezdy na Slovanské náměstí, navyšování budov, likvidace zelně a nulová adaptace 84/44/53/67 na růst Technologického parku. Navíc nás v budoucnu čeká zavádění parkovišť P+R, kde je plánem svedení 150 000 automobilů na zatím MHD neobhospodařovaná místa. Zároveň odbor dopravy není včas zván, aby se mohl kvalifikovaně vyjádřit k plánům politiků. Nakonec ignorace DPMB ke stahování služebních vozidel a vozidel mimo špičku s argumentem že v té době jsou všichni v práci... nejsou - doma jsou nemocní, důchodci, ženy na mateřské, ti jimž vyšla směna jinak než v běžné pracovní hodiny a další.

Možná jste si tak jako my na stále přítomné dunění spalovací motorů autobusů zvykli. Ale pokud se něco nestane, budou si jejich zdravé sousedství užívat ještě naše vnoučata a možná i v mnohem větší míře.